مشاهده اخبار عمومي

عنوان خبر : آئين نامه سازمان نظام پزشکي جهت استانداردسازي تابلو، مهر، سرنسخه و کارت ويزيت موسسات پزشکي و مطب ها

خلاصه خبر : (موضوع بند ج ماده 3 از فصل دوم قانون سازمان نظام پزشکي مصوب 1383/1/25 مجلس شوراي اسلامي)

شرح خبر :

دريافت فايل آئين نامه

نوع خبر : اخبار تخصصي

ليست كلي اخبار عمومي

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 172119 نفر