مشاهده همايش ها

عنوان : ششمين برنامه بازآموزي انجمن پريودنتولوژي سال ۹۹

توضيحات :

مهلت ثبت نام در وبينار Bone Regenration روز جمعه ۱۴ آذر ماه تا تاريخ ۹۹/۹/۱۳ مي باشد .

🔺 خواهشمند است جهت ثبت نام به سايت آموزش مداوم : www.ircme.ir با شناسه برنامه (۱۵۹۵۶۶) مراجعه فرماييد.

باتشكرانجمن پريودنتولوژي ايران


ليست كلي همايش ها

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 172131 نفر