ليست پيامهاي بهداشتي
بيماري هاي لثه
شرح کامل
زخم دهان
شرح کامل
ارتباط بين بيماري پريودنتال و سرطان مري
شرح کامل
تغذيه سالم
شرح کامل
تاثيرات منفي دخانيات، الکل و مواد مخدر روي سلامت دهان و دندان
شرح کامل
روش هاي کنترل پلاک
شرح کامل
آيا جرمگيري دندان از شما در مقابل بيماري هاي قلبي محافظت مي نمايد ؟
شرح کامل
چگونه مي توانيد در دوران بارداري از دندان هاي خود مراقبت نماييد؟
شرح کامل
عفونتهاي بافت هاي نگهدارنده دندان ممکن است افراد را مستعد بيماريهاي قلبي کند.
شرح کامل
بيماري پريودنتال و ارتباط آن با بيماري هاي ديگر
شرح کامل
<< آخرين صفحه < صفحه بعدي صفحه قبلي > اولين صفحه >>

صفحه شماره: 1

تعداد كل پيامهاي بهداشتي: 19

© Copyright The Iranian Academy Of Periodontology. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Yasha Zamanpour

آمار بازديد سايت: 208851 نفر